Tussen het begin van 1994 en het midden van 1995 programmeerde het Stedelijk Museum vijf coupletten, een tenstoonstellingenreeks van de toenmalige directeur Rudi Fuchs.