Het boek van architecte Marlies Rohmer gaat over de vraag of architectuur en stedenbouw wel voldoende rekening houden met kinderen. Het is een pleidooi voor de nieuwe generatie. Over culturele diversiteit, veranderde familieverhoudingen, zwarte en witte scholen, over obesitas etc. We hebben geprobeerd het vuur in haar betoog zoveel mogelijk te behouden.