Forum is een Nederlands architectuurtijdschrift, opgericht in 1946, dat werd geprezen om de hoge kwaliteit van de grafische vormgeving. Het tijdschrift behandelde relevante thema’s als inspraak, kleinschaligheid, het overschrijden van disciplines en de integrale aanpak van een buurt bij het ontwerpen van een bouwkundige omgeving. Samen met Swip Stolk kozen wij er voor elk nummer volstrekt anders vorm te geven, in de extreemste gevallen nummers ‘als dossiermappen met alle denkbare losbladige informatie’. Net als in ander werk uit die tijd gebruikten we beeld uit onze eigen leefomgeving. Het nummer ter gelegenheid van de tentoonstelling De Straat, werd geheel samengesteld uit verhalen en foto’s van de Bilderdijkstraat waar ik in mijn jeugd heb gewoond en mijn moeder altijd is blijven wonen.