Bloom is een horticultureel forecasting magazine. We maken Bloom vanuit dezelfde principes als View on colour, maar de inspiratie halen we uit de natuur, de metafoor voor bijna alle aspecten uit onze cultuur: symboliek, erotiek, verdediging etc. De rijkdom van de bloemen en planten wordt ingezet als receptuur voor textiel, mode, vormgeving en welzijn.