Willem de Ridder wilde met Hitweek de grammofoonplatenindustrie infiltreren, om te ageren tegen de rotzooi die zij uitbracht. Alles kon, alles mocht. Er waren absoluut geen spelregels en we gebruikten lettertypes die toen streng verboden waren. Jugendstilletters, bijvoorbeeld. Die knipten we uit tijdschriften en kopieerden ze. Het blad werd onderdeel van een grote internationale subcultuur.