Ieder jaar probeer ik een persoonlijkheid te vinden die past bij de tijd en cultuur van het moment. Ontwerpers, kunstenaars, cultuurdragers en museumdirecteuren wisselen elkaar af. Het spel is om de persoonlijkheid te vangen in één beeld dat op straat sterk communiceert. Masker en mens moeten één worden in een nieuwe compositie. De toeschouwer moet kunnen bevroeden wie er achter het masker zit….Dit jaar werd ik geïnspireerd door een tentoonstelling in het Israëlmuseum in Jeruzalem van aardewerken maskers die behoren tot de oudste maskers ooit gevonden. Deze ongeveer 9.000 jaar oude maskers zijn in de heuvels van Judea gevonden.  Hun functie is niet bekend maar aangenomen wordt dat we hier te maken hebben met funeraire rituele beelden. Dit schaterende masker heeft een complexe uitdrukking. Enerzijds lijkt het te lachen maar tegelijkertijd drukken de neergaande wenkbrauwen zorg uit maar ook nieuwsgierigheid. De vorm van de ogen is bijzonder, ze zijn noch rond noch ovaal. Door 3D printen kon het beeld omgezet worden in een bijzonder overtuigende replica van het origineel. Als een gaper kijken man en masker ons aan. Om een bescheiden referentie naar het Rijksmuseum te maken werd van karton een simpele molensteenkraag gevouwen.