De lentekalender 2004 bestond uit een verzameling ampersand’s, de ligatuur die het woord ‘en’ vertegenwoordigt, oftewel het &-teken.