Huisstijl voor Maanen & Mantel, toentertijd een van de grootste bloemen- en planten exporteurs.