Ergens in de zestiger jaren viel ik van mijn fiets bij het zien van de poster die Nicolaas Wijnberg maakte voor de voorstelling Dantons Dood. Weer op de been wist ik wat ik in het leven wilde: affiches maken! Dat moment leidde tot dit boek. Toen er geen vervolg kwam op het standaardwerk The history of the Dutch posters 1890-1960 van Pieter Brattinga en Dick Dooijes heb ik dat zelf maar gedaan: Dutch posters 1960-1996. A selection by Anthon Beeke (1996). Elk affiche heeft de mentaliteit: ‘Ik ben een affiche, ik sta ergens voor!’