In 2003 bestond Douwe Egberts 250 jaar. Als je aan de postzegel likte, proefde je koffie!