Voor Koppermaandag maakte ik deze uitnodiging in puzzelvorm waarbij ik voor het hele jaar klaar was met wensen. Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen waarop de gezellen van de drukkers een speciale prent drukten als proeve van vakbekwaamheid. Deze prent, vaak met een heilwens, werd dan op koppermaandag aan de meesterdrukkers of de eigenaar van de drukkerij overhandigd. Koppermaandag stamt waarschijnlijk uit de Middeleeuwen, eerst als feestdag van Gilden, later alleen nog gebruikt in de grafische industrie. De meeste gilden werden afgeschaft in 18e eeuw, waardoor het gebruik verdween. De traditie van de koppermaandagprent is inmiddels ook grafische industrie langzaam aan het verdwijnen.