Twee keer per jaar stuurde Kampert en Helm Rotaform haar belangrijkste relaties post. We namen de bouw van een replica van De Zeven Provinciën – ook in Lelystad – als uitgangspunt. Altijd was er een relatie met de zeventiende eeuw: de zeevaart, VOC, handel, Peter de Grote in Zaandam, de kaart van Europa die Adriaen Gerritszoon in 1587 uitgaf, het belangrijkste historisch-cartografische document uit die tijd. Tot en met de enveloppe. In de teksten verborg Henk Raaff vaak een knipoog: waar historische feiten ontbraken vulden we de gegevens aan tot soms mythische proporties.