Deze etiketten van luciferdoosjes kocht ik op een maandochtend op de Noordermarkt. Ze zijn allemaal gemaakt door anonieme ontwerpers en inspireerden mij tot het maken van dit kleine boekje. Voor 1999 was het een agenda maar als de agendapagina’s werden verwijderd bleef het boekje over. Ik hoopte een uitgever te vinden die de hele collectie zou willen uitgeven want het is een verborgen schat voor ontwerpers. Ik ken trouwens iemand die spaart zandkorrels. Hij heeft er al drieduizend. Verschillende. Ik vind die fixatie op het detail zo fascinerend.